Skip to content

Elbehandling

Elbehandling är en metod som skickar ut olika typer av strömmar via plattor/elektroder som appliceras direkt på huden. Resultaten varierar beroende på vilken behandlingsmetod man använder sig av. Det finns flera olika typer av strömmar och de som används i rehabiliterande syfte är vad man skulle kunna kalla för “snälla” strömmar och dessa strömmar känns varken smärtsamma eller obehagliga utan behandlingen är helt ofarlig och för de flesta helt smärtfri.

I mitten av 1960-talet lades portteorin fram, (gate control theory på engelska) av Ronald Melzack och Patrick Wall, som menade att smärtan styrs av en interaktion mellan de olika neuronen, såväl smärtneuron som icke-smärtneuron. Teorin säger att aktivering av nerver som inte sänder smärtsignaler kan minska en smärtdrabbad individs uppfattning av smärtan – smärtimpulsen blir helt enkelt ‘utkonkurrerad’. I och med denna upptäckt började sk TENS (Transkutan elektrisk nervstimulering ) tillämpas inom sjukvården för smärtlindring och det är den typ av ström som flest känner till och den används än i dag.

Vad som skiljer vår elbehandling med TENS?

Det är många som förväxlar elbehanlingen vi jobbar med här på Roslagskliniken med just TENS. Båda metoderna kallas Elektroterapi, men det är stora skillnader. TENS (Transkutan elektrisk nervstimulering) är en behandlingsmetod som fungerar som smärtlindring både vid akut och långvarig smärta. Det gör att man tillfälligt får mindre ont, men själva orsaken till besvären påverkas inte.

Elbehandlingen vi använder här på Roslagskliniken är en kombination av Diadynamiska strömmar. Vi kan behandla en rad olika skador som annars kan vara svårt, och tidskrävande att rehabilitera eller behandla manuellt, (Läs mer om några patientfall). Vår elbehandling är läkande medans TENS är smärtlindrande.

Elbehandlingen är också effektiv att använda vid artroser artriter, bursiter, muskelskador, nervrelaterade problem och sårskador. Det har också visats sig att elbehandlingen är väldigt effektiv på idrottsrelaterade skador som exempelvis: muskelbristningar, ledbandsskador, frakturer/sprickor, schlatter samt stukade fötter för att nämna några. Läkningsprocessen förkortas markant och idrottaren kommer tillbaka till sin profession betydligt snabbare än förväntat. Skadorna läker snabbare och risken för ärrbildning blir minimal eftersom med hjälp av elen så växer vävnadsfibrerna ihop i samma riktning och läker fint och risken för återkommande skador minskar.

Elbehandlingen hjälper att öka blodcirkulationen, släppa på spända muskler och dränera bort svullnader vilket alla bidrar till en snabbare läkeprocess och en smidigare muskulatur.

Hur verkar då elbehandlingen?

Kort kan man säga att den ökar blodcirkulationen, släpper muskelspänningar och höjer pH-värdet i den skadade vävnaden vilket hjälper kroppen till snabbare läkning. Om man mäter urinen efter en behandling blir den klart surare i PH värdet. Men allt beror på vilken typ av skada man behandlar och vilken typ av ström som behövs för att läka skadan.

Mer ingående kan man säga att den verkar på cellnivå genom att helt enkelt effektivisera cellernas olika processer så som celldelning, energiproduktion och den så kallade Natrium-Kaliumpumpen som styr spänningen i cellmembranet.

Behandlingsmetoden har också en smärtlindrande och avslappnande verkan.

Rent praktiskt hur går då elbehandlingen till?

Efter naprapaten tagit din  sjukdomshistoria, genomfört en rad olika tester för att ställa en diagnos så påbörjas behandlingen. Det kan till exempel vara massage, manipulation och/eller mobilisering eller i vissa fall nålbehandling. Behandlingen avslutas oftast med elbehandlingen. Patienten ligger på rygg och naprapaten fäster sedan uppblötta svampar som läggs mellan patienten och elektroden för att ge god kontakt så att behandlingen blir så effektiv som möjligt. Vanligtvis fästes en svamp/elektrod på smärtområdet/skadan och en annan svamp/elektrod en bit bort från skadan.

Bara elbehandling tar ca 24 minuter, ett helt besök hos oss tar ca 45-50 minuter. Strömmen är ofarlig och många vänjer sig snabbt och kommer behöva öka strömstyrkan successivt för att uppnå bästa resultat. Du reglerar strömstyrkan själv.

Man kan bli lite trött efter behandlingen och det är bra att dricka vatten efteråt, då elen sätter i gång vätskedrivande processer i kroppen.

Hur ofta kan man få elbehandlingen?

Hur många behandlingar det tar för att bli återställd beror på flera faktorer, vilken typ av skada, åldern och även hur väl man svarar på behandlingen. Naprapaten lägger upp en behandlingsplan i samråd med dig som patient efter en första behandling.

Man kan med fördel köra elen varje dag, många gånger behandlar vi 2 och ibland 3 gånger om dagen för att skadan ska läka så snabbt som möjligt.
Men det beror såklart på omfattningen av skadan och hur snabbt man vill komma tillbaka. Viktigt att det är minst 6 timmar mellan behandlingarna 

Gör behandlingen ont?

Nej det flesta tycker elen är helt smärtfri, många tycker till och med att elen är väldigt behaglig. Strömmen är ofarlig och många vänjer sig snabbt och kommer behöva öka strömstyrkan successivt för att uppnå bästa resultat. Du reglerar strömstyrkan själv.

Finns det några kontraindikationer?

Det finns väldigt få kontraindikationer när det gäller elbehandlingen. Har man pacemaker eller nedsatt njurfunktion bör man inte bli behandlad med elen.

Det är ingen direkt kontraindikation att behandlas med elen när man är gravid, men vi har som policy att vi inte behandlar gravida, vi rekommenderar istället TENS för smärtlindring.

Vanliga besvär vi behandlar med elbehandlingen

Fraktur/Stressfraktur

Muskelbristning

Schlatter

Stukade fötter

Ledbandsskador

Plantarfascit/ Hälsporre

Kalkaxel

symptoms-body-pain

Svullnader

Nervsmärtor

Kalk i senor

Axelluxation

Muskelsmärta

Bursiter

symptoms-body-pain

Artriter