loader image
Hoppa till innehåll

Muskelbristning

Välkommen till vår sida om muskelbristningar! På vår sida hittar du information om vad muskelbristningar är, vilka orsaker som kan ligga bakom dem och vilka symtom du kan förvänta dig. Vi kommer också att ge dig tips på hur du kan förebygga muskelbristningar och vad du kan göra om du drabbas av en sådan skada. Vi hoppas att vår sida kan vara till hjälp för dig att förstå mer om muskelbristningar och hur du kan hantera dem på ett effektivt sätt.

Vad är muskelbristning?

Legitimerad naprapat behandlar en muskelbristning med elbehandling
Muskelbristningar är vanliga skador som kan drabba oss alla, oavsett om vi är idrottare eller inte och kan orsakas av en rad olika faktorer. De uppstår när muskelfibrerna dras isär eller till och med går sönder, vilket kan orsaka smärta, ömhet och svullnad. En muskelbristning kan uppstå på grund av direkt våld mot muskeln, till exempel en kontusion eller stöt mot muskeln. Åldrande kan också vara en orsak grund av förlusten av muskelmassa och svaghet. Dålig uppvärmning och att man utsätter muskelvävnaden för mer belastning än vad den tål kan också öka risken. Det är viktigt att förebygga genom att alltid värma upp ordentligt, stretcha och gradvis öka intensiteten och belastningen på musklerna.

Orsaker till muskelbristningar

Muskelbristningar kan orsakas av flera olika faktorer. De vanligaste orsakerna är överansträngning och överbelastning av muskeln, då muskeln utsätts för mer stress än den kan hantera. Det kan också ske när muskeln plötsligt utsätts för en hög belastning eller rörelse som den inte är van vid.
En annan vanlig orsak till muskelbristningar är muskelskador som orsakas av direkt våld mot muskeln, så kallad kontusionskada. Detta kan ske vid en plötslig stöt eller slag mot muskeln, eller vid ett fall som orsakar en våldsam sträckning av muskeln. Idrottare är särskilt utsatta för denna typ av skador vid kontaktidrotter.

Muskelskador kan också orsakas av ålder, då musklerna naturligt förlorar styrka och flexibilitet över tiden. Dålig uppvärmning och bristande stretching innan träning kan också öka risken för muskelbristningar.

Andra faktorer som kan öka risken för muskelbristningar inkluderar brist på sömn och dålig kosthållning, vilket kan minska kroppens förmåga att återhämta sig från träning och återuppbygga muskelvävnad. Vissa mediciner och sjukdomar kan också öka risken för muskelskador.
Tidigare skador kan också öka risken för muskelbristningar, särskilt om muskeln inte har läkt ordentligt. Att återgå till träning eller fysisk aktivitet för tidigt efter en skada kan också öka risken för att få en muskelbristning.

För att minska risken för muskelbristningar är det viktigt att gradvis öka träningsbelastningen, att värma upp ordentligt innan träning och att stretcha efteråt. Det är också viktigt att återhämta sig ordentligt mellan träningspass och att få tillräckligt med sömn och näring för att stödja kroppens återhämtningsprocess.

Vanliga symptom vid muskelbristningar

Låret är det vanligaste stället för muskelbristningar, vilket kan ske på baksidan i hamstringmuskulaturen, ofta precis under rumpan där musklerna fäster, mitt i muskeln eller på framsidan i quadriceps eller musklerna i ljumsken, adduktorerna. Muskelbristning i vaden (gubbvad) är också mycket vanligt och sker oftast vid idrotter som kräver spänst och snabbhet, som vid friidrott och bollsporter, där flera muskelgrupper strålar samman vid akillessenan. En påtaglig smäll hörs ofta vid muskelbristning i vaden, vilket följs av smärta, svullnad och ibland missfärgning på grund av blödning under huden.
Förutom ansträngning eller slag kan muskelbristningar hos äldre uppstå spontant på grund av åldersbetingad svaghet. Vanliga ställen för muskelbristningar hos äldre är i biceps (överarmen) eller i gastrocnemius-muskeln i vaden.

Vanliga symptom:

 • Plötslig smärta i den drabbade muskeln
 • Ömhet och känslighet i muskeln
 • Svullnad och eventuell missfärgning på grund av blödning under huden
 • Svårigheter att röra eller använda den skadade muskeln
 • Känsla av stelhet eller spänning i muskeln
 • Eventuell hörbar smäll vid skadetillfället
 • Svårigheter att gå eller använda den drabbade kroppsdelen
 • Eventuell krampliknande känsla i muskeln
 • Nedsatt rörlighet i lederna som muskeln är fäst vid

Olika grader vid bristning av muskel

Muskelbristningar kan klassificeras i tre grader beroende på svårighetsgraden av skadan:

 • Grad 1: Mild bristning där bara en mindre del av muskelfibrerna har skadats. Personer kan uppleva smärta och ömhet, men de kan fortfarande använda muskeln för lätta aktiviteter.
 • Grad 2: Måttlig bristning där en större del av muskelfibrerna har skadats. Personer kan uppleva smärta, ömhet, svullnad och nedsatt rörlighet i muskeln. Det kan vara svårt att använda muskeln för normala aktiviteter.
 • Grad 3: Allvarlig bristning där en stor del av muskeln har skadats eller brutits av helt. Personer kan uppleva svår smärta, svullnad, blåmärken och nedsatt rörlighet i muskeln. Det kan vara omöjligt att använda muskeln för normala aktiviteter.

Akut omhändertagande

Vid en muskelbristning kan det vara viktigt att vidta åtgärder direkt för att minska svullnad och smärta samt för att främja läkning. En vanlig metod för akutomhändertagande vid muskelbristning är PRICE-metoden.

P – Protect (Skydda)
R– Rest (Vila)
I – Ice (Kyla)
C – Compression (Kompression)
E – Elevation (Upphöjning)

Här är en mer detaljerad beskrivning av varje steg i PRICE-metoden:

P – Protect (Skydda): Skydda den skadade muskeln från ytterligare skada genom att undvika rörelser eller aktiviteter som orsakade skadan. Du kan använda en skyddande bandage eller tejpning för att stabilisera det skadade området.

R – Rest (Vila): Ge den skadade muskeln tillräckligt med tid att vila och läka. Undvik aktiviteter som orsakar smärta eller obehag i det skadade området.

I – Ice (Kyla): Applicera en kall kompress på det skadade området i 15-20 minuter varje timme under de första 48-72 timmarna efter skadan. Kylan minskar smärta och svullnad genom att minska blodflödet till det skadade området.

C – Compression (Kompression): Använd en elastisk binda för att komprimera det skadade området. Detta hjälper till att minska svullnaden genom att minska blodflödet till det skadade området. Komprimera dock inte för hårt, eftersom detta kan minska blodflödet för mycket.

E – Elevation (Upphöjning): Håll det skadade området högt för att minska svullnad och ödem. Lägg en kudde eller annat föremål under det skadade området för att hålla det höjt.

Det är viktigt att komma ihåg att PRICE-metoden bara är en akutbehandlingsmetod och att det är viktigt att söka medicinsk hjälp om smärtan eller svullnaden inte förbättras efter några dagar eller om det finns tecken på en allvarligare skada, såsom en fraktur.

Hur behandlar vi detta?

Vi på Roslagskliniken har många olika behandlingstekninker att jobba med. Undersökningsmetodiken kommer leda oss till vilka strukturer, muskler, leder, nerver etc, som är påverkade och efter det väljs de tekniker som är lämplig i just ditt fall.
Genom behandlingen kan vi påverka smärtkänsligheten, sänka kroppens stressnivåer, minska på muskelkramperna och muskelspänningen så den akuta smärtan minskar och rörligheten ökar. Manuell behandling tillsammans med vår elbehandling har mycket god effekt på detta besvär. Elbehandlingen är mycket effektiv på muskelbristningar då det, förutom tar bort svullnad och blödning så drar den ihop muskelfibrerna i samma riktning vilket innebär minimal ärrbildning. Det läker mycket snabbare och risken att få bristning på samma ställe blir minimal.

Vad kostar en behandling hos er?

En behandling på Roslagskliniken kostar  750kr, och tar ungefär 45-60 minuter.
Läs mer om våra priser om du är pensionär eller ungdom.

Boka en naprapatbehandling i Täby online med oss.