loader image
Hoppa till innehåll

Vad är manipulation

Legitimerad naprapat behandlar nacksmärta med manipulation
- I syfte att töja "lednära connective tissue" och/eller muskler för att normalisera funktionen i rygg- och extremitetsleder hos en patient anlägger naprapaten en kontakt med sina händer mot en vald kontaktpunkt i relation till den led som skall behandlas. Därefter utförs en snabb rörelse som går utöver ledens fysiologiska rörlighet, dock utan att överskrida det anatomiska ytterläget.

Så här går manipulation till

Manipulation är ett av naprapatens huvudtekniker, utmärkande för tekniken är det snabba rycket och impulsen som utförs med maximal hastighet, minimalt rörelseutslag och minimalt med kraft.

För att vara så specifik som möjligt och kunna ha ett så litet rörelseutslag som möjligt blockerar naprapaten kringliggande struktur, ev annan närliggande led så att manipulationen blir så specifik som möjligt. Benhandlingen kan antingen utföras med stora generella kontaktpunkter (en hel hand eller bägge händerna, underarmen, benet eller armbågen) eller med en så liten kontaktyta som möjligt (fingrar eller del av handen). Syftet med behandlingen är att återskapa ledens rörelseomfång och att minska på muskulär spänning.

Vad knäppet/knaket som uppstår vid manipulation?

Vid en justering kan ett hörbart klickande ljud höras. Det beror på att de två ledytorna i leden separeras och trycket sjunker i leden. CO2 som är naturligt förekommande i alla kroppsvätskor lämnar ledvätskan och bildar en gasbubbla som direkt går sönder och ger upphov till ett klickande ljud.

Det behöver inte höras något ljud för att en justering ska vara effektiv.  Det viktiga är att stimulera receptorerna i ledkapseln. Manipulation kan användas vid rygg och nackbesvär men även på extremitetsleder så som flertalet tillstånd som ryggsmärta, ischiassmärta, nacksmärta, huvudvärk, smärta i bröstrygg, revbenssmärta, smärta i övre och nedre extremiteter.

Finns det några biverkningar?

De vanligaste biverkningarna eller de s k behandlingsreaktionerna brukar vara ömhet i kroppen, träningsvärk, trötthet. Andra kan få huvudvärk eller känna sig lite yra. Det är inte ovanligt att man samma dag efter behandlingen upplever att man blivit sämre. Detta beror på att man genom naprapatbehandlingen tar bort de muskelkramper som försvarat dig från smärtan. Detta gör att kroppen i början retar smärtan mer. Det är därför bra om man undviker allt som gör ont de första dagarna.
Det är inte farligt att träna efter en behandling. Man får oftast ökad rörlighet och minskad smärta, många gånger kan det vara en god idé och utnyttja det.

Måste Naprapaten använda sig av manipulation?

Nej det är inget måste. Tycker man manipulation är läskigt eller obehagligt är det viktigt att påtala detta för din naprapat. Vi har många olika behandlingstekniker att jobba med och använder som som är mest lämpliga för varje enskild patient. Mobilisering är en lite snällare metod än manipulation och kan vara ett bra komplement