loader image
Hoppa till innehåll

Ledbandsskada

Vi går igenom vanliga tillstånd som kan orsaka ledbandsskada. Du kommer att lära dig om symptom, orsaker, vad du kan göra själv och hur vi kan hjälpa dig. Vi hoppas att denna information ska hjälpa dig att få en bättre förståelse för dina smärtor och vad du kan göra för att lindra dem. Läs vidare för att få mer information!

Vad är ledbandsskada?

Legitimerad Naprapat i Stockholm hjälper patient med ryggskott
Ledbandsskada i knät är en vanlig skada som drabbar människor i alla åldrar och aktivitetsnivåer. På in- och utsidan av knäleden sitter det inre respektive yttre ledbandet, även känt som kollateralligament, som stödjer knäet i sidled. Skador på dessa ledband kan orsakas av idrottsrelaterade aktiviteter och det inre ledbandet är den mest vanligt drabbade, stående för cirka 40% av alla allvarliga knäskador. Det är viktigt att uppmärksamma och behandla skador på ledbanden för att undvika instabilitet och långvariga besvär i knät.

Orsaker till ledbandsskador

En av dom vanligaste orsakerna till skador på ledbanden i knät är ofta ett kraftigare trauma mot sidan av knät. Som exempel: När knäleden är böjd och samtidigt pressas kraftigt inåt av något yttre tryck så töjs det inre ledbandet ut. I det läget sätts det inre ledbandet under stor belastning och riskerar att skadas. Många gånger sker det samtidigt en vridning eller rotation av knäleden. Vill det sig illa så kan ledbandet gå helt av (grad 3).
Ledbandsskada i knät är ett vanligt problem som kan ha en stor påverkan på vardagslivet och förmågan att utföra fysiska aktiviteter. Andra orsaker till ledbandsskador i knät kan vara:

 • Idrottsskador: Knäledband är utsatta vid höga belastningar, som vid hopp, snabba rörelser och landningar i idrottssammanhang. Och även trauma mot knät.
 • Överbelastning: Repetitiv användning av knäet, som vid löpning eller cykling, kan leda till överbelastning och därmed skador på ledbanden.
 • Plötsliga rörelser: Knäledband är särskilt utsatta vid plötsliga rörelser, som vid misslyckade hopp eller plötsliga vändningar.
 • Svag muskulatur: Dålig styrka i musklerna runt knäet, särskilt i lår och vadmusklerna, kan öka risken för skador på ledbanden.
 • Åldersrelaterade förändringar: Naturliga åldersrelaterade förändringar, som minskad elasticitet och styrka i ledbanden, kan öka risken för skador.

Vanliga symptom vid ledbandsskador

Symptomen på en skada på det inre ledbandet i knät och på det yttre ledbandet i knät kan vara något annorlunda, men det finns några gemensamma symtom för båda. Det är viktigt att söka vård om du misstänker att du har skadat ett ledband i knät, eftersom en obehandlad skada kan leda till långvariga besvär och påverka andra delar av knäleden. Det viktigt att utvärdera skadan så noggrant som möjligt för att få en korrekt diagnos och börja rätt behandling så tidigt som möjligt för bästa möjliga återhämtning.

Skada på det inre ledbandet:

 •  Smärtan är vanligtvis lokaliserad till insidan av knät.
 • Svullnaden är ofta mindre än vid en skada på det yttre ledbandet.
 • Du kan känna att knät är ostadigt och ger vika åt insidan. Smärta på knäts insida och vid större skada kan en instabilitet och vackling kännas tydligt. Slits det inre ledbandet endast delvis av, ger detta mer smärta än om hela ledbandet brister. Om patienten klarar av att gå nedför en trappa, är detta ett positivt tecken.
 • Minskad rörelseförmåga: Du kan ha svårt att böja och sträcka ut knät fullt ut.

Skada på det yttre ledbandet:

 • Smärtan är vanligtvis lokaliserat till utsidan av knät
 • Svullnaden är ofta mer utbredd än vid en skada på det inre ledbandet.
 • Knät kan kännas ostadigt och kan ge vika åt utsidan. Smärtan är över utsidan av knät motsvarande ledbanden på sidan. Vackling utåt vid provokation.
 • Vid stora knäskador med helt avslitna ledband är ofta även korsbanden skadade och symptomen mer påtagliga; “knät viker sig”, “knät går ur led”.
 

Olika grader vid skadat ledband:

 • Grad 1: En partiell bristning av ledbandet. Det finns mild smärta och vätska i knäet, men ingen eller minimal instabilitet. Funktionen är sällan påverkad.
 • Grad 2: En delvis bristning av ledbandet. Det finns mer smärta och vätska i knäet och patienten upplever en viss instabilitet. Funktionen är något påverkad.
 • Grad 3: En komplett bristning av ledbandet dvs ledbandet är helt av. Smärta och instabilitet är tydliga och det är svårt för patienten att gå eller stå. Funktionen är mycket påverkad.

Det är viktigt att notera att allvarlighetsgraden av en ledbandsskada kan påverka prognosen för återhämtningen och behandlingsalternativen. Därför är det viktigt att utvärdera skadan så noggrant som möjligt för att få en korrekt diagnos.

Hur behandlar vi detta?

Vi på Roslagskliniken har många olika behandlingstekninker att jobba med. Undersökningsmetodiken kommer leda oss till vilka strukturer, muskler, leder, nerver etc, som är påverkade och efter det väljs de tekniker som är lämplig i just ditt fall.
Genom behandlingen kan vi påverka smärtkänsligheten, sänka kroppens stressnivåer, minska på muskelkramperna och muskelspänningen så den akuta smärtan minskar och rörligheten ökar. Manuell behandling tillsammans med vår elbehandling har mycket god effekt på detta besvär. Elbehandlingen hjälper till dra ihop ledbandet så att det läker snabbare och blir starkare för att ärrbildningen blir minimal. Även kan elen hjälpa till att få ner inflammation och svullnad vilket gör att det läker snabbare.

Vad kostar en behandling hos er?

En behandling på Roslagskliniken kostar  750kr, och tar ungefär 45-60 minuter.
Läs mer om våra priser om du är pensionär eller ungdom.

Boka en naprapatbehandling i Täby online med oss.