loader image
Hoppa till innehåll

Stukad fot

På den här sidan kan du läsa om stukad fot och dess olika grader av skador. Vi kommer att beskriva symtom, behandling och hur vi behandlar detta för att hjälpa dig återhämta dig så snabbt som möjligt. Läs vidare för att få mer information!

Vad är stukad fot?

Legitimerad Naprapat behandlar en stukad fot med ligamentskador med elbehandling
En stukad fot kallas även för fotledsdistortion eller fotledsstukning och är den vanligaste fotskadan och kan uppstå när foten viker sig inåt under belastning, vilket leder till en så kallad supination av fotleden. Detta kan skada ledbanden på utsidan av fotleden, vilket orsakar smärta, svullnad och funktionsnedsättning. De flesta stukningar är lindriga och läker vanligtvis på egen hand, men rehabilitering och behandling kan hjälpa till att undvika återstukningar och förhindra kroniska besvär. 90% av alla fotledsstukningar drabbar utsidan av fotleden och kan orsaka partiella eller totala rupturer av ledbanden. Risken för återstukning är hög under det första året efter en stukning, och korrekt rehabilitering är viktig för att undvika långvariga besvär. Ledbandsskador i fotleden är vanliga både bland elitidrottare och motionärer, och kan orsaka allt från lindriga till allvarliga besvär.

Orsaker till stukad fot

När en fotled stukas sker det vanligtvis genom att man utsätter foten för trauma, exempelvis genom att trampa snett på en trottoarkant eller genom yttre våld såsom en tackling. Detta resulterar i att fotleden hastigt stäcks ut över sitt normala rörelseomfång, vilket i sin tur leder till att ledband och muskler blir uttänjda och blöder. Detta kan orsaka en intensiv smärta i fotleden, följt av svullnad, missfärgning och svårigheter att gå.
En vanlig typ av fotledsstukning är supinationsstukning, där kraften hamnar på utsidan av foten och fotens utsida sträcks (“stortån mot näsan”), vilket kan leda till att ledband och muskler sträcks ut. FTA-ledbandet är det ledbandet som ofta drabbas vid ett supinationsvåld.
Andra vanliga orsaker till fotledsstukningar kan vara:

 • Idrottsskador: Fotledsstukningar är vanliga inom idrott och motion, särskilt i sporter som innebär snabba rörelser, hopp och landningar.
 • Ojämn yta: Att gå eller springa på ojämn yta kan öka risken.
 • Otillräckligt stöd: Att använda skor som saknar tillräckligt stöd eller att ha svaga fotledsmuskler, ligament eller tidigare stukningar kan också öka risken.
 • Genetiska faktorer: Vissa personer kan ha en högre risk för fotledsstukningar på grund av genetiska faktorer, såsom svagare ledband eller ojämna fotleder.
 • Ålder: Äldre personer löper större risk på grund av en minskning av muskelstyrka och stabilitet i fotlederna.

Vanliga symptom vid stukad fot

En stukad fot kan orsaka mycket smärta och påverka rörligheten av fotleden. Det är vanligt att uppleva svullnad runt ankeln, särskilt på utsidan av foten där den yttre fotknölen finns. Ofta syns också ett blåmärke i området. Belastning av foten kan vara smärtsamt och leda till en haltande gång för att undvika ytterligare obehag.
Skadan kan även påverka styrkan och balansen i foten på grund av smärta och svullnad i mjukdelarna. Om stukningen är mild brukar smärtan successivt avta inom några veckor, och man kan börja belasta foten mer och mer. Men vid en större skada kan smärtan vara mycket stark och även orsaka vilovärk. Om foten svullnar kraftigt kan belastningssmärtan och vilovärken bli mer intensiv. Det är viktigt att uppmärksamma dessa symptom och om man inte klarar av att stå på foten bör man misstänka en eventuell fraktur eller benavlossning från den yttre fotknölen. I sådana fall bör man söka vård och få en röntgenundersökning för att utesluta en allvarligare skada.

 • Smärta: Du kan känna en skarp smärta i fotleden som kan vara konstant eller komma och gå.
 • Svullnad: Svullnad runt fotleden är ett vanligt symtom på en stukning.
 • Stelhet: Fotleden kan kännas stel och svår att röra.
 • Blåmärken: En stukning kan orsaka blåmärken runt fotleden eller i närliggande områden.
 • Instabilitet: Fotleden kan känna sig instabil och du kan ha svårt att stå eller gå på den.
 • Ömhet: Området runt fotleden kan kännas ömt när du trycker på det.

Svullnaden runt ankeln kan kvarstå i flera månader, men med rätt behandling kan återhämtningen vara snabbare. Det är viktigt att vila och undvika belastning på foten, samtidigt som man applicerar kyla på området för att minska svullnad och smärta. Det kan också vara bra att höja foten för att underlätta blodflödet och minska svullnaden. En lämplig rehabilitering kan vara att utföra övningar som stärker fotleden och ökar rörligheten efter att inflammationen har minskat.

Det är viktigt att komma ihåg att symtomen kan variera beroende på allvaret i stukningen och personens individuella känslighet för smärta.

Olika grader vid ledbandsskador i foten:

Det finns flera grader av ledbandsskador i foten, vilket beror på hur allvarlig skadan är. Vanligtvis delas ledbandsskador upp i tre grader:

 • Grad 1: Detta är den mildaste formen av ledbandsskada där det skadade ledbandet är töjt, med små bristningar. Smärtan och svullnaden är vanligtvis mild och det kan vara möjligt att fortsätta röra foten utan större besvär.
 • Grad 2: Vid denna grad av skada är ledbandet delvis söndertrasat eller sprucket. Detta kan orsaka måttlig smärta, svullnad och blåmärken runt skadeområdet. Det kan vara svårt att belasta foten och rörligheten kan vara begränsad.
 • Grad 3: Denna grad av skada är den mest allvarliga, där ledbandet är helt söndertrasat. Smärtan, svullnaden och blåmärkena är ofta svåra och det kan vara omöjligt att stödja på foten. Rörligheten kan vara mycket begränsad.

Det är viktigt att söka hjälp om du misstänker att du har en ledbandsskada i foten, oavsett grad av skada, för att få rätt diagnos och behandling.

 

Hur behandlar vi detta?

Vi på Roslagskliniken har många olika behandlingstekninker att jobba med. Undersökningsmetodiken kommer leda oss till vilka strukturer, muskler, leder, nerver etc, som är påverkade och efter det väljs de tekniker som är lämplig i just ditt fall.
Genom behandlingen kan vi påverka smärtkänsligheten, sänka kroppens stressnivåer, minska på muskelkramperna och muskelspänningen så den akuta smärtan minskar och rörligheten ökar. Manuell behandling tillsammans med vår elbehandling har mycket god effekt på detta besvär. Elbehandlingen hjälper till dra ihop ledbandet så att det läker snabbare och blir starkare för att ärrbildningen blir minimal. Även kan elen hjälpa till att få ner inflammation och svullnad vilket gör att det läker snabbare.

Vad kostar en behandling hos er?

En behandling på Roslagskliniken kostar  750kr, och tar ungefär 45-60 minuter.
Läs mer om våra priser om du är pensionär eller ungdom.

Boka en naprapatbehandling i Täby online med oss.