loader image
Hoppa till innehåll

Vad är stötvågsbehandling?

Legitimerad Naprapat behandlar en tennisarmbåge med stötvåg
Stötvåg är en effektiv och rekommenderad behandlingsmetod mot smärta i muskler och senor. Stötvågen genererar tryckvågor till den skadade vävnaden som resulterar i metabolisk aktivitet, blodcirkulation, vävnadsåterbyggnad och mindre smärta. Målet med behandlingen är att stimulera kroppens självläkning, minska smärta och öka funktionen i det skadade området.

Så går en stötvågsbehandling till

Behandlingen består av tryckvågor som skickas från en applikator in till den aktuella vävnaden. Under behandlingen är det normalt att uppleva smärta i området, men den ska inte vara för intensiv. Detta styr patienten tillsammans med den som utför behandlingen. Smärtan ska ligga på en nivå som är acceptabel. De normala biverkningarna är lokal ömhet samma behandlingsdag. Själva behandlingen är snabb och tar ca 5-10 min att genomföra och upprepas vanligtvis med fem till sju dagars mellanrum.

Hur mår man efter en stötvågsbehandling?

Man bör avstå från intensiv fysisk aktivitet och tung eller explosiv belastning av behandlad vävnad det närmaste dygnet efter en behandling. Man bör inte genomgå någon parallell behandling som kortisoninjektion, antiinflammatoriska läkemedel eller blodförtunnande medicinering av hög dos. Personer med hjärtbesvär, ökad blödningstendens samt gravida skall inte behandlas med stötvåg.

Då behandlingen stimulerar kroppens läkningssystem rekommenderas inget samtidigt intag av inflammationshämmande medicin. Undvik därför intag av detta de senaste 5 dagarna före behandling, under pågående behandling eller direkt efter avslutad behandling.

När är behandlingen olämpligt?

Man ska undvika denna behandling om man är gravid, har hjärtproblem, cancer eller blödarsjukan. Men även om man fått kortisoninjektion i området senaste månaden eller intag av starkare blodkoagulationsmedicin.

Finns det några biverkningar med behandlingen?

Biverkningar är ovanliga, men för vissa uppstår ibland ett mindre blåmärke i behandlingsområdet. Likaså kan man ibland få något ökade besvär ett par dagar efter.

 Du kan boka en naprapatbehandling i Täby online med oss.