loader image
Hoppa till innehåll

Axel ur led

Välkommen till vår sida som handlar om axel som hoppat ur led! Här kommer du att få lära dig mer om vad axel ur led/axelluxationer är, dess orsaker och symtom, samt hur vi behandlar det här på Roslagskliniken. Läs vidare för att lära dig mer om detta skadetillstånd.

Vad är axel ur led?

Luxeradaxel, axel hur led behandlad med el
Det är en skada där överarmsbenet (humerus) glider ur sin vanliga position i axelleden. Axelleden består av en bollformad ände på överarmsbenet som passar in i en fördjupning på skulderbladet. Ledkapseln runt axelleden är förstärkt av starka ledband som håller "bollen" på plats i fördjupningen på skulderbladet. Om överarmsbenet glider ur sin vanliga position, innebär det att något av dessa ledband har tänjts ut, gått av eller att musklerna som håller axeln på plats har gett vika. Axelluxation är vanligare hos unga och aktiva personer och kan uppstå till följd av en akut skada eller trauma, som till exempel en fallolycka eller en idrottsrelaterad skada.

Varför får man axeln ur led?

Det finns flera orsaker till varför detta kan hända, vanligaste sättet att få en axel ur led är framåt-nedåt som oftast orsakas av ett vridvåld mot armen utåt från kroppen när armen är positionerad i linje med eller över axelleden. Detta är vanligt inom idrott, särskilt inom handboll där skottarmen är särskilt utsatt för skador. En urledvriden axel påverkar axelledens ligamentstruktur som utgör basen i axelstabiliteten. Om ledbanden töjs ut eller går av i samband med axelluxationen finns det en hög risk för att axelleden får permanent nedsatt stabilitet vid ökad rörelse och belastning. Detta kan leda till att axelluxation blir återkommande, eftersom risken för ytterligare skador och permanenta skador i axelleden ökar.
De vanligaste orsakerna till axelluxation är akuta skador, till exempel fallolyckor eller slag mot axeln, som kan orsaka att ledkapseln eller ledbanden runt axelleden töjs ur eller går av. Idrottsskador är också vanliga orsaker, särskilt inom sporter som kräver mycket kraft i överkroppen eller som involverar upprepade rörelser som belastar axeln.
Vissa personer kan ha en medfödd instabilitet i axelleden som ökar risken för axelluxation. Detta kan bero på en genetisk predisposition eller en utvecklingsstörning som påverkar strukturen i axelleden och dess omgivande muskler och ledband.
Överansträngning och upprepade rörelser som belastar axeln kan också leda till axelluxation, särskilt om man har muskelsvaghet eller obalans i musklerna runt axeln. Detta kan leda till att ledbanden som håller axeln på plats försvagas och gör att axelleden blir mer instabil.

Vanliga symptom

Axelluxation är ett tillstånd som kan orsaka kraftig smärta och begränsad rörlighet i axeln. Om det händer kan det orsaka intensiv smärta, och den drabbade personen kan ha svårt att röra armen. De flesta som har drabbats av axelluxation håller överarmen intill kroppen för att minska smärtan genom att stödja den med sin andra arm.

Risken att drabbas av axelluxation är högst bland unga idrottsaktiva män. Den vanligaste formen av axelluxation är främre axelluxation, där ledhuvudet går ur led framåt i förhållande till ledpannan. Detta kan orsaka en instabil och smärtande axel, samt högre risk för återkommande luxationer.

Axelns anatomi

Axeln är en komplex led som är uppbyggd av tre huvudsakliga ben: skulderbladet (Scapula), nyckelbenet (clavicula) och överarmsbenet (humerus). Det är en kulled som tillåter ett stort rörelseomfång och stabiliseras av en komplex struktur av senor, ligament, muskler och ledkapsel.
Subluxation i axeln innebär en delvis urledvridning, där överarmens ledhuvud forceras delvis ut ur ledpannan på skulderbladet. Detta kan leda till smärta och påverkan på stabiliserande strukturer runt axelleden.
Axelluxation däremot, innebär en total urledvridning där axeln är i ett smärtsamt luxerat läge och kräver vanligtvis hjälp av medicinsk personal för att åter positionera axeln på plats.
Både axelluxation och subluxation kan orsaka kraftig smärta och påverka axelns stabiliserande strukturer. Det är viktigt att söka medicinsk hjälp om du misstänker att du har problem med axelleden för att undvika eventuella komplikationer och permanenta skador.

 

Hur behandlar vi detta?

Vi på Roslagskliniken har många olika behandlingstekninker att jobba med. Undersökningsmetodiken kommer leda oss till vilka strukturer, muskler, leder, nerver etc, som är påverkade och efter det väljs de tekniker som är lämplig i just ditt fall.
Genom behandlingen kan vi påverka smärtkänsligheten, sänka kroppens stressnivåer, minska på muskelkramperna och muskelspänningen så den akuta smärtan minskar och rörligheten ökar. Elbehandlingen hjälper till att dra ihop de uttänjda ligamenten, läka eventuella rupturer så som i ligament eller muskler så att axelleden blir mer stabil och minskar risken att få den ur led igen. Även kan vi få ner inflammationen och svullnaden.

Vad kostar en behandling hos er?

En behandling på Roslagskliniken kostar  750kr, och tar ungefär 45-60 minuter.
Läs mer om våra priser om du är pensionär eller ungdom.

Boka en naprapatbehandling i Täby online med oss.