loader image
Hoppa till innehåll

Vad är akupunktur?

Legitimerad Naprapat utför akupunkturbehandling på patient.
Akupunktur är en välbeprövad metod som har funnits i tusentals år och är en behandlingsmetod som är godkänd av socialstyrelsen då den överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet vid behandling av smärta.

Hur går en akupunkturbehanding till?

Tunna, sterila engångsnålar appliceras i särskilda akupunkturpunkter belägna i muskulatur, senor eller bindväv. När naprapaten vrider på nålen, stimuleras närliggande nerver och vävnaden. Stimuleringen ger upphov till en speciell känsla som benämns ”Deqi” och kan ge upphov till en känsla som kan upplevas pirrande, utstrålande, domnande eller kännas som en stöt. Att framkalla Deqi är viktigt för resultatet av behandlingen och bör uppstå varje gång naprapaten vrider på nålarna. Detta sker vanligtvis en eller flera gånger under varje behandlingstillfälle. Det får inte göra ont eller kännas obehagligt då nålarna inte stimuleras, detta är viktigt.

Nålarna placeras dels i det smärtande området, dels perifert i underarmarna eller händerna samt ibland även i underbenen och fötterna. Aktivering av punkterna i de perifera kroppsdelarna anses förstärka effekten av nålarna i det smärtande området. Ibland kan ett mindre blodkärl punkteras och resultera i att ett blåmärke uppstår vilket är ofarligt.

Föreligger långvariga smärt- och spänningstillstånd, kan flera upprepade behandlingar krävas för att kroppen ska reagera. Det förekommer att de symtom som behandlas kan förstärkas efter de första behandlingarna för att sedan minska. Man kan alltså i början av en behandlingsperiod uppleva ökad smärta som sedan minskar efter hand.

Hur ofta ska man gå på akupukturbehandling?

Det är individuellt och beror oftast på ditt besvär. Vi akuta besvär 1-2 gånger/vecka. Har du haft besvären länge kan 1 gång/vecka räcka.
En behandling tar ungefär 45 minuter. Akupunktur kan vara en av behandlingsteknikerna vi använder under ett besök hos oss. 
Om du undrar vad våra behandlingar kostar, kolla in vår prislista.

Vad händer i kroppen efter behandling?

Det är vanligt att få små blåmärken där nålarna har suttit. Blåmärkena försvinner av sig själv efter några dagar. Man kan känna sig trött eller dåsig efter behandlingen. I vissa fall kan tillfällig yrsel, illamående, svettning eller blodtrycksfall uppkomma. En del kan också uppleva att de får mer ont efter behandlingen vilket kan vara ett bra tecken på att man kan reagera bra på behandlingen. Den tillfälliga ökade smärtan brukar gå över inom några dagar. Det är ovanligt med allvarliga eller långvariga komplikationer efter behandlingen.

Du kan boka en naprapatbehandling i Täby online med oss.

Kan akupunkturbehandling hjälpa vid stressrelaterade besvär?

Behandlingen passar jättebra vid stressrelaterade besvär, följderna av en långvarig stress varierar och kan påverka uthållighet, sömn och hälsa. Kronisk trötthet är energikrävande och kan försämra prestandan samt sänka immuniteten. Akupunktur har en lugnande och balanserande inverkan på nervsystemet, varför stress och dess symtom kan behandlas med denna teknik. Vid akupunktur återställer man balansen (homeostasen) i kroppen, och är även effektivt mot migrän, spänningshuvudvärk, tinnitus, smärta i muskler och leder och mycket mer. Kontakta oss om du har frågor om akupunktur.
Behandling kan startas när som helst och det finns ingen fel tidpunkt.

Gör akupunktur ont?

Det sticker till när nålen går genom huden, sedan känns en lätt kramp, spänning eller smärta när nålen kommer in i akupunkturpunkten. Men det är också väldigt vanligt att det inte känns någonting när akupunkturnålarna sätts på plats.  Efter en stund kan man uppleva enbart välbehag eller myrkrypningar, en kittlande känsla, elstötar, värme, kyla, tyngdkänsla eller domning. En del känner inget alls.

Ibland förekommer det att man reagerar kraftigare när nålarna satts på plats. Då kan man bli illamående, få blodtrycksfall och uppleva svimningskänsla. Man kan också vara allergisk mot materialet i nålarna, men det är mycket ovanligt.

Vad är skillnaden mellan dry needling och akupunktur?

Vid Dry needling sätts nålen i en triggerpunkt och spända muskelstråk för att få igång cirkulationen, släppa på muskelspänning och lindra smärtan i muskeln.
Vid akupunktur sätts nålarna i utvalda punkter längs de olika meridianerna (energikanalerna) för att återställa obalanser i kroppen när man behandlar sjukdomstillstånd. Vid smärtakupunktur jobbar man med fria nervändslut. då sätter man nålarna i några lokala punkter i smärtområdet och förstärker effekten med en eller ett par distala akupunkturnålar.