loader image
Hoppa till innehåll

Patellaluxation

Välkommen till vår sida som handlar om patellaluxation! I följande text kommer vi att titta närmare på vad patellaluxation är, dess orsaker, symtom och behandlingsmetoder. Läs vidare för att lära dig mer om patellaluxation och hur du kan hantera det på bästa sätt.

 

Vad är patellaluxation?

Legitimerad Naprapat i Stockholm hjälper patient med ryggskott
Det är en medicinsk term som beskriver när knäskålen (patella) glider ur sin normala position i knäleden (knäskål ur led). Knäskålen är normalt belägen på framsidan av knät och fungerar som en glidande led mellan lårbenet och underbenet. Patellaluxation kan uppstå på grund av flera olika faktorer, såsom anatomiska avvikelser, skador på knät eller underliggande sjukdomar. När knäskålen glider ur sin normala position kan det orsaka smärta, svullnad och obehag i knät. I vissa fall kan det också resultera i instabilitet i knäleden, vilket kan göra det svårt att gå och utföra dagliga aktiviteter. Om patellaluxation är allvarlig eller inträffar upprepade gånger kan det leda till skador på knäleden, såsom brosk- eller ligamentskador, och det kan kräva kirurgisk behandling för att återställa normal funktion i knäet.

Orsaker till patellaluxation

Patellaluxation är vanligast hos kvinnor, särskilt unga kvinnor, och personer som utövar idrott som kräver mycket hopp och snabba rörelser. Personer med tidigare skador på knät eller anatomiska avvikelser i knät kan också ha ökad risk för det. Även om patellaluxation är vanligast hos unga människor och idrottare, kan det också förekomma hos äldre personer eller personer med underliggande sjukdomar. Det är viktigt att söka medicinsk hjälp om du upplever smärta eller instabilitet i knät, särskilt om du har en hög risk för patellaluxation.

  • Anatomiska avvikelser: Vissa personer kan ha en naturlig predisposition på grund av en anatomisk avvikelse i knät, såsom ett för litet patellagroove (spår som knäskålen rör sig i)
  • Trauma mot knät: Patellaluxation kan också orsakas av en skada på knät, till exempel en plötslig vridning av knät, ett slag mot knäet eller ett fall.
  • Överbelastning: Upprepad belastning av knät, särskilt hos personer som utför idrott som involverar hopp eller snabba rörelser, kan öka risken för det.
  • Underliggande sjukdomar: Vissa sjukdomar, såsom Marfans syndrom, Ehlers-Danlos syndrom och Down syndrom, kan öka risken för patellaluxation.
  • Muskelobalans: Om musklerna runt knäet inte är balanserade kan det öka risken för patellaluxation. Till exempel kan svaghet i musklerna på utsidan av låret och höften göra att knäskålen glider utåt.

Vanliga symptom vid patellaluxation

Vid patellaluxation kan tydligt se på konturen av knäet som blir kraftigt förändrad, knäskålen lägger sig och fastnar ofta på utsidan av knäet. Om du lyckas räta ut benet kan knäskålen hoppa tillbaka, men ibland måste du få hjälp av en medicinskt kunnig för att föra tillbaka knäskålen på plats.
Vanligt är också att knät blir svullet och att individen är känslig för tryck över knäskålens inre kant och/eller strax ovanför den inre ledspringan i knät.

Vid subluxation uppger patienten att knäskålen ”går ur led” och ofta att knäskålen ”hamnar på plats” igen när knät rätas ut. Knäsvullnad efteråt.  Smärtan är ofta lokaliserad till undersidan eller den yttre kanten av knäskålen. Vid subluxation beskrivs ofta ett återkommande besvär med smärta, svullnad, låsningar eller klickande ljud från knäskålsleden.

Olika grader vid patellaluxation

Det finns olika grader av skadan beroende på hur mycket knäskålen har förskjutits från sin normala position i lårbensfåran. Det kan delas in i fyra grader:

  • Grad 1: Knäskålen har förskjutits något, men går tillbaka på egen hand.
  • Grad 2: Knäskålen har förskjutits och går inte tillbaka på egen hand, men kan lätt föras tillbaka på plats.
  • Grad 3: Knäskålen har förskjutits och går inte tillbaka på egen hand, och det krävs lite ansträngning för att föra tillbaka den till sin normala position.
  • Grad 4: Knäskålen har förskjutits och går inte tillbaka på egen hand, och det krävs kirurgi för att återställa den till sin normala position.

Behandlingen av patellaluxation beror på graden av förskjutning och kan variera från vila och sjukgymnastik/naprapatbehandlingar till kirurgi.

Hur behandlar vi detta?

Vi på Roslagskliniken har många olika behandlingstekninker att jobba med. Undersökningsmetodiken kommer leda oss till vilka strukturer, muskler, leder, nerver etc, som är påverkade och efter det väljs de tekniker som är lämplig i just ditt fall.
Genom behandlingen kan vi påverka smärtkänsligheten, sänka kroppens stressnivåer, minska på muskelkramperna och muskelspänningen så den akuta smärtan minskar och rörligheten ökar. Manuell behandling tillsammans med vår elbehandling har mycket god effekt på detta besvär. Elbehandlingen hjälper till dra ihop ligamenten som stabiliserar knäskålen som blivit lite uttänjda så att man inte lika lätt får knäskålen ur led igen. . Även kan elen hjälpa till att få ner inflammation och svullnad vilket gör att det läker snabbare.

Vad kostar en behandling hos er?

En behandling på Roslagskliniken kostar  750kr, och tar ungefär 45-60 minuter.
Läs mer om våra priser om du är pensionär eller ungdom.

Boka en naprapatbehandling i Täby online med oss.