loader image
Hoppa till innehåll

Frozen shoulder

Välkommen till vår sida om frozen shoulder! Här kan du lära dig mer om denna smärtsamma diagnos som påverkar rörligheten i axeln. Vi kommer att gå igenom allt från symptom och orsaker till hur vi behandlar det här på Roslagskliniken. Oavsett om du själv lider av frozen shoulder eller vill hjälpa någon som gör det, hoppas vi att den här sidan kommer att ge dig värdefull information och tips på hur man kan lindra smärta och förbättra rörligheten i axeln.

Vad är frozen shoulder?

Legitimerad naprapat utför triggerpunktsbehandling på patient med huvudvärk
Adhesiv kapsulit är den medicinska termen för Frozen shoulder, även kallad frusen skuldra eller frusen axel, är ett smärttillstånd som drabbar ca 3% av befolkningen. Det är vanligare hos kvinnor än män och debuterar vanligtvis mellan 40-60 års ålder. Sjukdomen utvecklas gradvis under flera månader och leder till smärta och stelhet i axelleden. Det beror på inflammation i ledkapseln som stabiliserar axelleden och gör att den drar ihop sig, vilket leder till stelhet. Det finns två grupper av frusen skuldra: ej traumatiskt (idiopatisk) och traumatisk. Prognos och behandling skiljer sig åt mellan grupperna. I ej traumatiskt tillstånd vet man inte orsaken bakom sjukdomen, medan traumatisk frozen shoulder kan uppstå genom trauma eller upprepade rörelser.

Varför får man frozen shoulder?

Det är en sjukdom som orsakar smärta och stelhet i axeln. Orsaken till frozen shoulder är inte helt klarlagd, men det finns vissa faktorer som kan öka risken för att drabbas:

  • Skador eller operationer: Ett tidigare skadat eller opererat axelled kan öka risken för att drabbas av frozen shoulder.
  • Diabetes: Personer med diabetes har en högre risk för att utveckla frozen shoulder.
  • Åldrande: Äldre personer löper en högre risk att drabbas av sjukdomen.
  • Immobilisering: Att ha arm och axel immobiliserade under en längre tid, till exempel efter en skada eller operation, kan öka risken.
  • Hormonella förändringar: Vissa hormonella förändringar, som vid sköldkörtelproblem, kan öka risken för frozen shoulder.

Det är också vanligt att man inte kan hitta någon specifik orsak till sjukdomen, men den är vanligast hos personer mellan 40 och 60 år och drabbar oftare kvinnor än män.

Vanliga symptom vid frozen shoulder

Symptomen utvecklas gradvis och sjukdomen går igenom tre olika faser:

  • Smärtfas: I den första fasen upplever patienten smärta i axeln som kan förvärras vid nattetid och när man försöker röra armen.
  • Stelningsfas: I den andra fasen minskar smärtan gradvis, men axeln blir stelare och det kan bli svårt att röra armen.
  • Återhämtningsfas: I den tredje och sista fasen minskar stelheten och rörligheten gradvis återvänder till axeln.

Det är också vanligt att patienter med frozen shoulder upplever en ökad känslighet i axeln och att rörelser kan orsaka smärta. Sjukdomen kan påverka dagliga aktiviteter som att klä på sig eller borsta håret och det kan ta upp till två år för en person att återfå full rörlighet i axeln.

Hur behandlar vi detta?

Vi på Roslagskliniken har många olika behandlingstekninker att jobba med. Undersökningsmetodiken kommer leda oss till vilka strukturer, muskler, leder, nerver etc, som är påverkade och efter det väljs de tekniker som är lämplig i just ditt fall.
Genom behandlingen kan vi påverka smärtkänsligheten, sänka kroppens stressnivåer, minska på muskelkramperna och muskelspänningen så den akuta smärtan minskar och rörligheten ökar. Manuell behandling tillsammans med vår elbehandling har mycket god effekt på detta besvär. Elbehandlingen hjälper till att få ner inflammationen och svullnaden. Vilket kan minska symptomen och öka rörligheten

Vad kostar en behandling hos er?

En behandling på Roslagskliniken kostar  750kr, och tar ungefär 45-60 minuter.
Läs mer om våra priser om du är pensionär eller ungdom.

Boka en naprapatbehandling i Täby online med oss.